Друк

Рішення районної ради "Про районний бюджет на 2024 рік"

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Двадцята  сесія                                                                                 VIІI скликання

 

від 20 грудня 2023 року № 279

 

«21» грудня 2016 року                                                        №_____    

Про районний бюджет

Звягельського району на 2024 рік 

(0631520000)

код бюджету      

          Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

             1. Визначити на 2024 рік: 

           1) Доходи районного бюджету у сумі 1 639 600 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 1 611 500 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 28 100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.  

           2) Видатки районного бюджету у сумі 1 639 600 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 1 611 500 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 28 100 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. 

           3) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1 000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

       2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

       3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Звягельській районній державній (військовій) адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету з наступним затвердженням Звягельською районною радою.

5. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2024 рік належать доходи, визначені статтею 64¹ Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2024 рік є:

1) у частині доходів – надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з статтею 69¹ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2024 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

          9. Надати право відділу фінансів Звягельської районної державної адміністрації, в межах поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках (зі змінами) та з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

          10. Надати право Звягельській районній державній (військовій) адміністрації, в межах поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету шляхом придбання державних цінних паперів із строком обігу до одного року (короткострокові державні облігації) та/або більше п'яти років (довгострокові державні облігації) у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» (зі змінами), відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

          11. Надати право Звягельській районній державній (військовій) адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Головному розпоряднику  коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формами, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетною установою, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

6) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.

14. Додатки 1, 2, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Районній раді опублікувати дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України, в офіційному друкованому засобі масової інформації.

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію Звягельської районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, комунальної власності, транспорту та зв’язку відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України. 

Голова районної ради                                                                    Артур ЗАГРИВИЙ 

 

Додаток