Друк

Соціально-економічне становище району за 2015 рік

.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
За 2015р. промисловими підприємствами району реалізовано споживачам продукції на 1218,7 млн.грн., що на 42,1% більше минулорічного обсягу та становить 4,8% обласного рівня.

Зокрема майже вся продукція була реалізована на Україні – 73,7%, або 898,1 млн.грн. і лише 26,3% (320,6 млн.грн.) її становив зовнішній оборот. Поставки продукції переробної промисловості склали 94,0% загального обсягу реалізації, добувної промисловості і розроблення кар'єрів – 6,0%.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2015р. на одну особу по району становив 26209,4 грн., що на 30,7% більше обласного рівня.

ЕНЕРГЕТИКА
На складах підприємств, установ та організацій, які використовують паливо та нафтопродукти на виробничі та комунально–побутові потреби, реалізують їх населенню та працівникам підприємств, а також в постачальницьких та збутових організаціях району станом на 1 січня 2016р. за оперативними даними в залишках знаходилось: кам'яного вугілля – 690,6 т, автомобільного бензину – 27,2 т, дизельного пального – 218,8 т, мазуту топкового – 25,3 т. Залишки палива дизельного протягом звітного місяця збільшились на 29,0%, автомобільного бензину на 7,9%, залишки кам'яного вугілля зменшились на 18,0% .
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Тваринництво
За січень-грудень 2015р. сільськогосподарськими підприємствами вироблено м'яса (реалізовано худоби та птиці на забій у живій вазі) 836 т, що на 6,7% менше січня-грудня 2014р., молока – 14593 т – на 8,9% більше. Яєць вироблено на 26,7% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Загальний обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих), проти січня-грудня 2014р. зменшився на 3,5%, великої рогатої худоби зменшився – на 8,1%. Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів'я корів) становив 4242 кг, що на 5,9% більше минулорічного.
Станом на 1 січня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах району утримувалось 8453 голови великої рогатої худоби, у т.ч. 3385 корів, 1202 голови свиней. Порівняно з січнем-груднем 2014р. поголів'я ВРХ збільшилось на 0,7%, корів – зменшилось на 0,5%, свиней – збільшилось на 0,3%.

Реалізація сільськогосподарської продукції
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції по всіх каналах реалізації у 2015р. порівняно з 2014 роком у вартісному виразі збільшився на 69,6% і становив 477,6 млн. грн., в т.ч. продукції рослинництва продано більше минулорічного на 88,2% і обсяг становить 366,9 млн. грн., реалізація продукції тваринництва збільшилась на 27,8% і обсяг становить 110,7 млн. грн. В структурі реалізації переважає продукція рослинництва, її питома вага в загальному обсязі становить 76,8%, а продукція тваринництва складає 23,2%.
Сільськогосподарські підприємства району в 2015 році збільшили реалізацію зернових та зернобобових культур відносно 2014р. на 9,2%, продаж олійних культур збільшився на 23,2%, обсяги реалізації худоби та птиці всього (у живій вазі) зменшились на 6,4%, в т.ч. ВРХ – на 9,8%, свиней на 38,8%, молока аграрними підприємствами продано більше минулорічного на 3,8%. Реалізація яєць зменшилась на 27,4% відносно минулорічного обсягу.
Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами основних видів аграрної продукції у 2015 році відносно 2014 року по зернових культурах збільшились на 53,9%, олійних – 85,7%, на худобу та птицю – 40,4%, молоко – 24,0%, яйця – 67,7%.
Наявність зерна та насіння соняшнику. Станом на 1 січня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 36178т зерна, що на 5,6% менше, ніж на 1 січня 2015р.
БУДІВНИЦТВО
У 2015р. великими, середніми та вагомими за обсягами малими підприємствами району виконано будівельних робіт на 5592 тис.грн, що становить 0,9% загальнообласного обсягу, в тому числі інженерні споруди становлять 52,7% (2946 тис.грн.), будівлі – 47,3% (2646 тис.грн.).

ТРАНСПОРТ
У 2015р. транспортом району перевезено вантажів на 41,0% більше, ніж у 2014р. Вантажооборот зменшився на 7,5%.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СІЧНІ-ЛИСТОПАДІ 2015 РОКУ У січні-листопаді 2015р. по Новоград–Волинському району було нараховано за всі види житлово–комунальних послуг 8270,5 тис.грн., в тому числі за листопад 54,8 тис.грн. Сплачено населенням району за січень-листопад 2015р. 10586,8 тис.грн., в тому числі за листопад 1288,3 тис.грн. Заборгованість на кінець місяця склала – - 8422,5 тис.грн. Від'ємна величина заборгованості характеризує 100-відсоткову оплату нарахувань за окремими видами послуг поточного періоду та часткове погашення боргу попередніх періодів, а також попередню оплату послуг та перевищення перерахованих бюджетних коштів організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги (призначені субсидії) над вартістю фактично спожитих послуг. Кількість особових рахунків по оплаті житла та комунальних послуг за січень-листопад 2015 р. становила 8567 одиниць, з них 39,1% рахунків мають заборгованість. Заборгованість 3 і більше місяців мають 1818 рахунків, що складає 54,3% від загальної кількості боржників.

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ
За січень-грудень 2015р. районним відділом субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено субсидії 8877 домогосподарствам на суму 5,2 млн. грн. У грудні призначені субсидії 2394 домогосподарству на суму 1,9 млн. грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 819,8 грн.
У звітному місяці отримали субсидії 8742 домогосподарств на суму 7,5 млн.грн. З початку року населенням району отримано субсидій на суму 18,5 млн. грн..
Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець звітного місяця становила 10,5 млн.грн.
З початку року готівкові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначені 3930 домогосподарствам на суму 4,8 млн.грн. У грудні призначені субсидії 717 домогосподарствам на суму 0,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 1237,5 грн.
У звітному місяці готівкові субсидії отримали 1000 домогосподарств на суму 1,5 млн.грн. З початку року готівкові субсидії отримали 3189 домогосподарств на суму 3,9 млн.грн.
Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець звітного місяця становить 0,9 млн грн.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)
Станом на 1 січня 2016 року в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) у Новоград-Волинському районі значилось 547 суб'єктів господарської діяльності (юридичні особи), це на 3,0% менше минулорічного. У відсотках до загального обсягу по області кількість суб'єктів складає 2,0%.
Протягом 2015 року взято на облік у районі 1 суб'єкт ЄДРПОУ (0,2%), не знято ні одного суб'єкту з обліку в ЄДРПОУ протягом цього періоду.

НАСЕЛЕННЯ
На 1 грудня 2015р. чисельність наявного населення по Новоград–Волинському району за оцінкою становила 45815 осіб (з них 40497 осіб у сільській місцевості). Упродовж січня-листопада 2015р. кількість населення району зменшилась на 511 осіб. У загальному зменшенні населення природне скорочення становило 332 особи, міграційне скорочення склало 179 осіб. Середня чисельність наявного населення за січень-листопад 2015р. складає 46071 особу , з них 40735 осіб у сільській місцевості.
Природний рух населення в січні-листопаді 2015р. в порівнянні з відповідним періодом минулого року характеризується такими даними:

                                                                                                                                                     (осіб)

 

Усього, осіб1

Січень-листопад - 2015 року

у % до січня - листопада 2014 року

2015р.

2014р.

 

Кількість живонароджених

461

516

89,3

Кількість померлих

793

808

98,1

У т.ч. дітей до 1 року

4

3

133,3

Природний приріст (скорочення)

-332

-292

113,7

_____________________________________
1 За даними органів реєстрації актів цивільного стану. 

Міграція населення у січні - листопаді  2015 року:

                                                                                                                                         (осіб)

 

2015р.

2014р.

число прибу-лих

число вибу-лих

Міграцій-ний приріст, скорочен-ня (–)

число прибу-лих

число вибу-лих

міграційний приріст, скорочення (–)

Житомирська область

18136

19360

-1224

16791

17361

-570

Нов.-Волинський р-н

 

 

 

 

 

 

Всі потоки

611

790

-179

543

664

-121

В січні-листопаді 2015р. спостерігалось міграційне скорочення порайону, яке становило – 179 осіб. Минулого року міграційне  скорочення складало – 121 особу.  

Начальник управління статистики                                             
у м. Новоград-Волинському
Кур’ята А.Г.