Друк

Про важливість укладання та реєстрацію колективних договорів

.

З метою визначення умов праці й зайнятості на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю і мають статус юридичної особи, укладається колективний договір, необхідність якого передбачена ст.17 Закону України "Про підприємство в Україні";

ст.2 Закону України "Про колективні договори й угоди", ст.20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", ст.65 Господарського кодексу України та ст.11 КЗпП України.

Сучасний законодавчий процес має тенденцію до скорочення обсягів централізованого регулювання трудових прав і гарантій державою, яка залишає за собою лише мінімально необхідний рівень, а більше повноважень щодо забезпечення соціально–трудових прав і інтересів працівників передається на рівень підприємства, які реалізуються через механізм колективних договорів. Реалізація колективного договору здійснює захист інтересів, як власників підприємств, так і інтересів працівників щодо трудових і соціально-економічних прав у сфері праці та інших питаннях, які законодавством не врегульовуються і мають визначатися колективним договором. Якщо колективний договір на підприємстві не укладений, то і права та гарантії працівників у зазначеній сфері соціально–трудових відносин не можуть бути належним чином реалізованими. Тільки в колективному договорі можна врахувати особливості і умови праці на конкретному підприємстві, ресурсні можливості і підвищення рівня оплати праці, матеріального стимулювання якісної і продуктивної праці, встановлення доплат і надбавок працівникам до тарифних ставок і посадових окладів понад рівень, визначений законодавством, Генеральною і галузевою угодами. Тому, з метою забезпечення всіх норм зазначених в договорі, можливості врахування їх під час розгляду трудових спорів уповноваженими на те органами, проводиться повідомна реєстрація, що засвідчує автентичність примірників і копії.

Реєстрація колективних угод, договорів здійснюється відповідно до постанови КМУ №115 від 13.02.2013 року «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів».

Управління праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської райдержадміністрації рекомендує керівникам підприємств, організацій та установ району усіх форм власності, а також представникам профспілкових комітетів та уповноважених представників трудових колективів, провести роботу з укладання, переукладання, аналізу діючих колективних угод, договорів з врахуванням змін трудового законодавства.

Здійснити повідомну реєстрацію угод, колективних договорів, та при необхідності отримати методичну і консультативну допомогу щодо їх укладання можна за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4/5, каб. №12 .Телефон для довідок: 5-23-00.

Головний спеціаліст з питань трудових
відносин та соціального партнерства відділу з питань праці
УПСЗН Новоград-Волинської РДА
Т.В Гуравська