Друк

Порядок розгляду звернень і організації особистого прийому громадян у Звягельській районній державній адміністрації

Порядок розгляду звернень і організації особистого прийому громадян у Звягельській районній державній адміністрації

1.Відповідно до Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян” районна державна адміністрація розглядає пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги громадян (далі – звернення) та повідомляє заявників про результати розгляду.

2. Організація розгляду звернень та особистого прийому громадян у райдержадміністрації покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

3. Організація роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян в райдержадміністрації здійснюється згідно з вимогами Конституції України, Закону України “Про звернення громадян” та інших законодавчих актів, а також актів Президента України та Уряду України.

Розгляд звернень громадян

Письмові звернення громадян, надіслані поштою або передані до районної державної адміністрації, що відповідають вимогам статті 5 Закону України “Про звернення громадян”, реєструються і попередньо опрацьовуються працівниками загального відділу та передаються на розгляд керівництву райдержадміністрації.

Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації та його заступниками відповідно до розподілу обов’язків.

На виконання статей 14, 15, 16 Закону України “Про звернення громадян” звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються безпосередньо головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов’язки.

Громадяни, які звернулися до районної державної адміністрації, отримують відповіді про результати розгляду звернень у терміни, передбачені статтею 20 Закону України “Про звернення громадян”.

Відповіді громадянам готують (надають) ті відділи, управління та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, районні  служби, які отримали звернення на розгляд та виконання.

Відповіді громадянам підписують голова райдержадміністрації, його заступники відповідно до розподілу обов’язків або за їх дорученням керівники відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Відповідальність за несвоєчасне та не в повному обсязі надання відповідей громадянам за їх зверненнями несуть керівники відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб, яким надсилались звернення на розгляд, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Організаційне забезпечення та контроль за своєчасним наданням відповідей заявникам здійснюють працівники  загального відділу  апарату райдержадміністрації.

Відповідно до статті 8 Закону України ”Про звернення громадян” не розглядаються:
- письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає;
- повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, про що інформується заявник, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Організація особистого прийому громадян

Особисті та виїзні прийоми громадян здійснюються головою райдержадміністрації та його заступниками згідно з затвердженим графіком.

Графік виїзного прийому громадян керівництвом райдержадміністрації  щомісяця оприлюднюється через засоби масової інформації.