Друк

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.10.2015 № 477 Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

від 23.10.2015 № 477

Про проведення перевірки
відповідно до Закону України
«Про очищення влади»

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі - Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р:

1. Провести перевірку, передбачену Законом (далі - перевірка), стосовно:
1.1. Державних службовців апарату районної державної адміністрації, посади яких віднесені до сьомої категорії посад державних службовців.
1.2. Начальників відділів, їх заступників, завідувачів секторів та інших державних службовців, посади яких віднесені до сьомої категорії посад державних службовців, самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

2. Визначити:
2.1. 28 жовтня 2015 року днем початку проведення перевірки.
2.2. Сектор кадрової роботи та нагород відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації відповідальним підрозділом за проведення перевірки щодо державних службовців апарату райдержадміністрації.

3. Завідувачу сектору кадрової роботи та нагород відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, Яценюк О.Г. довести дане розпорядження до відома керівників структурних підрозділів та працівників апарату, стосовно яких проводиться перевірка.

4. Спеціалісту І категорії сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, Горлатому Б.Я. забезпечити оприлюднення цього розпорядження на веб-сайті Новоград-Волинської районної державної адміністрації.
5. Керівникам самостійних структурних підрозділів визначити відповідальних за проведення перевірки щодо державних службовців підпорядкованих їм підрозділів та у встановлені терміни забезпечити проведення даної перевірки.
6. Працівникам апарату райдержадміністрації, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до сектору кадрової роботи та нагород відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації власноруч написану заяву про те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, визначені частиною третьою або частиною четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них, копії сторінок паспорта громадянина України (з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації), документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
7. Відділу організаційно-кадрової роботи (Скаковська Н.М.) про виконання даного розпорядження проінформувати райдержадміністрацію до 31 грудня 2015 року.
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                                              В.В. Михнюк