Друк

Про додаткові гарантії мобілізованим

Законом України від 14 травня 2015 року № 426-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» Кодекс законів про працю України доповнено ст.77-2, якою передбачено надання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Надання зазначеної додаткової відпустки учасникам бойових дій, інвалідам війни також передбачено Законом України «Про відпустки» (ст.16-2) розділу Ш «Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі в змаганнях, додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни».

Додаткова відпустка, що надається учасникам бойових дій та інвалідам війни, не належить до категорії щорічних і надається понад тривалість щорічної відпустки та інших видів відпусток.

Зазначена додаткова відпустка надається у календарному році, а не за робочий рік, тобто незалежно від стажу роботи.

У разі невикористання зазначеної додаткової відпустки, вона не переноситься на наступний календарний рік, не подовжується у разі хвороби працівника та не ділиться на частини.

Законом України «Про відпустки» не передбачено можливості заміни цієї відпустки грошовою компенсацією.

Правом на використання зазначеної відпустки відповідні категорії працівників можуть скористатися починаючи з 6 червня цього року.

До департаменту також надходять звернення щодо збереження місця роботи та середнього заробітку у випадку повторного призову у зв'язку з мобілізацією.

За працівниками, які були звільнені в запас з військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, а потім знову призвані для проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, зберігаються гарантії, передбачені ст.119 КЗпП України, у тому числі виплата компенсації, з урахуванням норм Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №105. Тобто зазначені витрати відшкодовуються органами соціального захисту населення за рахунок коштів Державного бюджету.