Друк

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДСЛУЧАНСЬКА ПЕРЛИНА" 39219515

 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

 

Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ВІДІНСЬКА, будинок 39Б

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

 

Відповідно до проекту передбачається Реконструкція з добудовою комплексу існуючих будівель млина (будівля дизельних установок, склад, старий млин, будівлі млинів) під готельний комплекс з автономною котельнею на вул. Волі, 30 в с. Олександрівка Звягельського (колишнього Новоград-Волинського) району, Звягельської МТГ Житомирської області. Проектований готельний комплекс має  задовольнити попит в готельних   послугах   для відпочинку, перебування під час уїк-ендів, нічлігів під час подорожування, влаштування і проведення конференцій, тощо. В об’ємі проектування передбачається використання залишків існуючих старих будівель млина,  які  попередньо  мають  бути  підсилені. Відповідно  до  «Завдання на проектування» готельний комплекс оснащуються власною водозабірною свердловиною, очисними спорудами. Для забезпечення потреб теплопостачання і ГВП передбачається влаштування власної автономної газової котельні. Для потреб електропостачання – планується влаштування комплектної трансформаторної підстанції.

 

Технічна альтернатива 1.

 

В якості технічної альтернативи (по паливу) для роботи котельного обладнання може використовуватися тверде паливо (дрова, пелети, кам’яне вугілля). До розгляду приймаємо варіант встановлення твердопаливних котлів під використання твердого палива у вигляді дров.

Технічна альтернатива 2.

 

Для функціонування готельного комплексу передбачається використання електроенергії. Забезпечення електроенергією підприємства відбувається від існуючих мереж ПрАТ

«Житомиробленерго». У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України склалися певні підстави (запроваджений воєнний стан, повітряні тривоги, аварійні та планові відключення електроенергії), що унеможливлює безперебійну роботу підприємства. В якості альтернативи передбачається провадження планованої діяльності з альтернативними джерелами електропостачання. Альтернативним джерелом електропостачання можлива власна СЕС яка може бути змонтована на дахових площах готельного комплексу.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

 

 

Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н Олександрівка Планована діяльність передбачається за адресою: Житомирська обл, Звягельський р-н, Звягельська МТГ, с. Олександрівка вул. Волі, 30. Займає площу 2,3453 га та складається з трьох ділянок площею 0,3215 га, 0,8522 га та 1,1716 га. Земельні ділянки знаходяться в приватній власності ТОВ “Надслучанська перлина” (відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності). Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва, обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

 

3.1  Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

 

Звягельська міська територіальна громада

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н .

Альтернативні ділянки для реконструкції з добудовою комплексу існуючих будівель млина (будівля дизельних установок, склад, старий млин, будівлі млинів) під готельний комплекс з автономною котельнею на вул. Волі, 30 в с. Олександрівка Звягельського району Житомирської області, не розглядалися, оскільки планована діяльність географічно та технологічно прив’язана до наявного фонду існуючих будівель та споруд які планується використати, чи задіяти в процесі реконструкції.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н .

Альтернативні ділянки для реконструкції з добудовою комплексу існуючих будівель млина (будівля дизельних установок, склад, старий млин, будівлі млинів) під готельний комплекс з автономною котельнею на вул. Волі, 30 в с. Олександрівка Звягельського району Житомирської області, не розглядалися, оскільки планована діяльність географічно та технологічно прив’язана до наявного фонду існуючих будівель та споруд які планується використати, чи задіяти в процесі реконструкції.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

 

Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування даного підприємства, розвиток туризму в регіоні, оскільки готельний комплекс повинен задовольнити попит в готельних послугах для відпочинку, перебування під час уїк-ендів, нічлігів під час подорожування, влаштування і проведення конференцій, надання комплексу ресторанних послуг, а також косметичних та медичних послуг не потребуючих додаткових дозволів на ліцензування.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Відповідно до проекту передбачається Реконструкція з добудовою комплексу існуючих будівель млина (будівля дизельних установок, склад, старий млин, будівлі млинів) під готельний комплекс з автономною котельнею на вул. Волі, 30 в с. Олександрівка Звягельської МТГ, Звягельського (колишнього Новоград-Волинського) району, Житомирської області. До складу комплексу входять три основні будинки, з’єднані наземним переходом, які містять житлову, ресторанну, рекреаційну і технічну частини. Проектований комплекс складається з: -  Апарт- готель на 58 номерів із зоною СПА - ресторан - винарня - надземного переходу між готелем і рестораном - будівля трансформаторної підстанції - котельня - будівля прохідної - альтанки  - млинове колесо - малі архітектурні форми - інженерні споруди, необхідні для функціонування готельного комплексу( очисні споруди, водозабірна  свердловина,  насосна  станція пожежогасіння, тощо). - Відкрита автостоянка на 44 машиномісця. Готельний комплекс оснащуються власною водозабірною свердловиною (дебіт-до  3,0  м3/год),  очисними  спорудами (типу ВIOTAL) очищені стічні води передбачаються відведеню у річку  Случ.  Для  забезпечення потреб теплопостачання передбачається сучасна газова котельня з водогрійними котлами (типу Viessmann), та іншим обладнанням тепломеханіки й автоматизації.: Для потреб електропостачання – планується влаштування комплектної трансформаторної підстанції.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з Законами і Кодексами України, міжнародними конвенціями і угодами, ратифікованими Україною відносно охорони довкілля, а також згідно з Експертним висновком та звітом з «Оцінки впливу на довкілля» щодо впливу планованої діяльності на природні комплекси прилеглої території, технічними умовами приєднання до мереж, містобудівними умовами та обмеженнями, зокрема, але не виключно: - Дотримання Закону України «Про охорону атмосферного повітря» в частині що стосується планованої діяльності; - Дотримання ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»); - Дотримання Наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020р «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»; - Дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.06р. №309; - Дотримання Закону України «Про управління відходами», - Дотримання Наказу МОЗ України № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»; - Дотримання умов «Водного кодексу України» в частині СВК/ГДС; - Дотримання правового режиму зон санітарної охорони артезіанських свердловин; - Дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173,

 

зареєстрованого    у    Мінюсті    24.07.1996    р.    за    №379/1404);    За    діючим    природоохоронним законодавством усі різновиди впливів повинні, не перевищувати граничнодопустимі концентрації та не спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.

 

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні щодо планової діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1.

 

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи.

 

щодо територіальної альтернативи 2.

 

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи.

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

В рамках проекту виконаються еколого-інженерні вишукування, а саме: інженерно- геологічні, інженерно-геодезичні, екологічні дослідження екосистем, тваринного та рослинного світу та ін. За результатами вишукувань приймаються рішення щодо інженерної підготовки та захисту території.

 

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні щодо планової діяльності

щодо територіальної альтернативи 1.

 

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи.

 

щодо територіальної альтернативи 2.

 

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

 

На стадії реконструкції: - на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - на мікроклімат –  підлягає  встановленню  (можливі  викиди  парникових газів); - на водне середовище – підлягає встановленню (можливе утворення стоків); - на техногенне середовище – змінення зовнішнього вигляду існуючих будівель; - на соціальне середовище – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив від роботи механізмів під час виконання будівельних робіт; - на рослинний та тваринний світ –викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив від роботи механізмів під час виконання будівельних робіт; - на ґрунт – знімання верхнього шару ґрунту, розробка котлованів під фундаменти, незначним джерелом  забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали  від  роботи  будівельних  механізмів. На стадії експлуатації: - на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - на мікроклімат – підлягає встановленню (можливі викиди парникових газів); - на техногенне середовище – буде досліджено; - на соціальне середовище – буде досліджено (позитивним ефектом передбачається створення нових робочих місць); - на рослинний та тваринний світ – буде досліджено; - на ґрунт – буде досліджено; - на водне середовище – забір та скид водних ресурсів.

щодо технічної альтернативи 2.

 

Вплив на довкілля при впровадженні технічних альтернатив 1 і 2 буде аналогічним до впливу основної обраної технології, що описаний вище, тому окремо він не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1.

 

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. щодо територіальної альтернативи 2.

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

 

12 Туризм та рекреацію Туризм та рекреацію: лижні траси, лижні витяги і канатні дороги та відповідні комплекси споруд на площі 5 гектарів і більше; яхт-клуби, яхтові стоянки та місця базування катерів місткістю понад 50 суден або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; курортні містечка та готельні комплекси поза межами населених пунктів місткістю не менш як 100 номерів або площею 5 гектарів і більше; курортні містечка та готельні комплекси в межах населених пунктів місткістю не менш як 50 номерів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; курортні містечка та готельні комплекси на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; оголошення природних територій курортними; постійні місця для кемпінгу та автотуризму площею 1 гектар і більше або на територіях та об’єктах природно- заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; гольфклуби площею 3 гектари і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; тематичні розважальні парки площею 1 гектар і більше;"

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

 

 

 

Отримання Дозволу на виконання будівельних робіт та/або внесення змін до діючого Дозволу на виконання будівельних робіт.

 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

що видається Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ)

 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації , Поштова     адреса:     10014,     м.     Житомир,     вул.     Театральна,     17/20,     Електронна     пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Телефон +38 (0412) 47-25-36, Контактна особа - Заступник директора Департаменту- начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин Семенюк Микола Миколайович